ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

เจ้าหน้าที่สำนักบำรุงทาง พร้อมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559

วันที่ : 26 ก.ย. 2559 13:15

วิศวกรใหญ่ฯ เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานในสังกัดสำนักบำรุงทาง

วันที่ : 26 ก.ย. 2559 13:15

วิศวกรใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานในสายทาง ฉช.3020

วันที่ : 23 ก.ย. 2559 18:15

วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกลฯ ในพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์

วันที่ : 31 ส.ค. 2559 13:15

วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. ในพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์

วันที่ : 28 ส.ค. 2559 09:30

สบร.ร่วมกับ ขทช.สมุทรสาคร บังคับใช้กฎหมาย ถนนสาย สค.1018 เพื่อกวดขันและป้องปรามการรุกล้ำทางหลวงชนบท

วันที่ : 23 ส.ค. 2559 15:30

วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. ในพื้นที่สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:45

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 6/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:30

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 5/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น)

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:30

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 4/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่)

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:30

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 3/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:15

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 2/2559 ณ แขวงบำรุงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:15

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 1/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

วันที่ : 18 ส.ค. 2559 12:15

วิศวกรใหญ่ฯ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 15:15

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการนำรถกระเช้าขนาดใหญ่มาใช้ตรวจสอบสะพาน ถนนสาย สห.3026

วันที่ : 11 ส.ค. 2559 15:15

วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา

วันที่ : 08 ส.ค. 2559 12:15

สำนักบำรุงทางทดสอบใช้รถกระเช้าตรวจสอบสภาพสะพานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ : 29 ก.ค. 2559 12:15

ประชุมผู้ควบคุมงาน โดยมีนายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทาง เป็นประธานการประชุม

วันที่ : 28 ก.ค. 2559 09:45

วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์

วันที่ : 22 ก.ค. 2559 13:15

สำนักบำรุงทางจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559

วันที่ : 13 ก.ค. 2559 13:15

ข่าวทั้งหมด
 

home