วศญ. วิศว์ รัตนโชติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561/2562 ของ สทช.ที่ 14 (กระบี่)

วันที่ : 29 พ.ย. 2561 13:45

วศญ.วิศว์ รัตนโชติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561/2562 ของ สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

วันที่ : 29 พ.ย. 2561 13:45

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งสะพานเบลีย์ พื้นที่ประสบอุทกภัยจ. ประจวบคีรีขันธ์ ของ วศญ.วิศว์

วันที่ : 28 พ.ย. 2561 15:45

ประชุมติดตามและตรวจราชการหน่วยงานในกำกับพื้นที่ สทช. ที่15

วันที่ : 09 พ.ย. 2561 09:00

แบบฟอร์มเล่มรายงานและตัวอย่าง (สำหรับผู้รับจ้าง)

วันที่ : 29 ต.ค. 2561 16:30

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2561

วันที่ : 26 ก.ย. 2561 14:00

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ พร้อมด้วยนายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 21 ก.ย. 2561 14:45

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง และ นายกิตติ มโนคุ้น ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริการและจัดการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:30

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2561

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:00

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เป็นประธานในการประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายการควบคุมงานในปีงบประมาณ2562

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 10:30

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 26/2561

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 09:15

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 09:30

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 11:00

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 20/2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 15:45

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 15:00

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่2/2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:45

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:45

กิจกรรมรวมพลคนทำดี ปันน้ำใจให้สังคม สำนักบำรุงทางได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบ จัดหาอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการและสูงอายุ

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:30

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:15

ผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้วสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2561

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 11:30

ข่าวทั้งหมด
 

 

 

home