ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักบำรุงทาง

วันที่ : 30 พ.ย. 2558 09:30

ข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทางรับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 13 ปี

วันที่ : 12 ต.ค. 2558 12:30

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางพร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมแสดงความยินดีแด่นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 11 ต.ค. 2558 19:15

สำนักบำรุงทางประชุมผู้ควบคุมงาน

วันที่ : 07 ต.ค. 2558 14:00

สำนักบำรุงทางร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครประชาสัมพันธ์การใช้กฎหมายและแจ้งเตือนผู้กระทำผิดที่รุกล้ำเขตทาง

วันที่ : 15 ก.ย. 2558 14:15

สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

วันที่ : 15 ก.ย. 2558 14:15

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานควบคุม ดูแล รักษาทางหลวงฯ

วันที่ : 15 ก.ย. 2558 11:30

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจเยี่ยม ขทช.บุรีรัมย์

วันที่ : 01 ก.ย. 2558 08:15

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจเยี่ยม บทช.ประโคนชัย

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 18:00

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจเยี่ยม บทช.สีคิ้ว

วันที่ : 31 ส.ค. 2558 17:15

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ขทช.สุโขทัย

วันที่ : 28 ส.ค. 2558 14:30

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ขทช.พิษณุโลก

วันที่ : 26 ส.ค. 2558 10:30

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ขทช.เพชรบูรณ์

วันที่ : 26 ส.ค. 2558 10:15

สำนักบำรุงทางตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ถนนสาย สฎ.3012 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558

วันที่ : 19 ส.ค. 2558 15:15

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานการจัดระบบการขนส่งรถโดยสาธารณะในเขตจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558

วันที่ : 17 ส.ค. 2558 17:00

สำนักบำรุงทางจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ : 15 ส.ค. 2558 08:15

สบร.เข้าร่วมรายการ "ทช.หมอทาง" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558

วันที่ : 12 ส.ค. 2558 07:30

สำนักบำรุงทางจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลที่ปากน้ำปราณ

วันที่ : 04 ส.ค. 2558 16:30

สำนักบำรุงทางร่วมกับ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์งานบำรุงทางหลวงชนบท

วันที่ : 04 ส.ค. 2558 16:15

สบร. ร่วมกับ สทช.ที่ 2 (สระบุรี) จัดอบรมการเก็บข้อมูลสะพานโดยใช้ Tablet

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 12:00

ข่าวทั้งหมด
 

home