ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

สบร. ร่วมกับ สทช.ที่ 2 (สระบุรี) จัดอบรมการเก็บข้อมูลสะพานโดยใช้ Tablet

วันที่ : 03 ส.ค. 2558 12:00

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศวร์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ถนนสาย นภ.3038

วันที่ : 29 ก.ค. 2558 12:45

สำนักบำรงทางประชุมผู้ควบคุมงานโครงการบำรุงรักษาทางและโครงการถนนดีทั่วไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558

วันที่ : 29 ก.ค. 2558 12:45

สำนักบำรุงทางเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2558

วันที่ : 28 ก.ค. 2558 07:30

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศวร์ รัตนโชติ) ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักบำรุงทาง

วันที่ : 16 ก.ค. 2558 10:45

นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารบุคคลศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท

วันที่ : 10 ก.ค. 2558 18:45

สบร.จัดอบรมการสำรวจและประมาณราางานซ่อมบำรุงทาง

วันที่ : 29 มิ.ย. 2558 16:15

สบร.ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานบำรุงปกติ ปี 2559

วันที่ : 29 มิ.ย. 2558 15:15

ผส.บร.ประชุมหารือการกำหนดแนวทางการออกแบบป้ายและตกแต่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตปริมณฑล

วันที่ : 25 มิ.ย. 2558 08:45

สำนักบำรุงทางร่วมกับทหารจากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย สค.1018

วันที่ : 24 มิ.ย. 2558 09:00

ผส.บร.ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสายทางบนถนนสาย ตง.4008 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

วันที่ : 23 มิ.ย. 2558 15:15

ผส.บร.ตรวจเยี่ยม ขทช.พัทลุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

วันที่ : 23 มิ.ย. 2558 15:15

ผส.บร.ตรวจเยี่ยม บทช.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558

วันที่ : 23 มิ.ย. 2558 14:45

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางตรวจข้อร้องเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย จังหวัดพัทลุง

วันที่ : 23 มิ.ย. 2558 08:30

สำนักบำรุงทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรบนถนนสาย ศก.5009

วันที่ : 22 มิ.ย. 2558 15:00

สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเข้าหารือรักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท กรณีขอปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานพุทธ-ปกเกล้า

วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 14:45

คณะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประเทศซูดาน ศึกษาดูงานการบริหารงานบำรุงสะพานของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 13:45

สำนักบำรุงทางถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรให้กับเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี บนถนนสาย นว.4043

วันที่ : 16 มิ.ย. 2558 13:30

สำนักบำรุงทางถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 18 และ เจ้าหน้าที่จาก อปท. นครปฐม ณ ถนนสาย นฐ.5056

วันที่ : 16 มิ.ย. 2558 13:15

หน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักบรรทุกชั่วคราวบนถนนสาย สบ.3021

วันที่ : 16 มิ.ย. 2558 13:00

ข่าวทั้งหมด
 

    

home