ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

ประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทางและการออกแบบโครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกล(Mechanistic Design)ครั้งที่1/2561

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

ประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทางและการออกแบบโครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกล#กบท.

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 13:45

ประชุมการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยายสุโขทัย

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 09:15

ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 09:15

ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและระดับยุทธศาสตร์

/sites/maintenance.drr.go.th/files/News-RMN.pdf

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 10:00

ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ครั้งที่1/2561 #กบท.

วันที่ : 04 มิ.ย. 2561 11:30

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางพร้อมด้วยหัวหน้าชุดและทีมงานสำรวจ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาบำรุงทางสายหลักปีงบประมาณ2561

วันที่ : 24 พ.ค. 2561 09:15

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่11/2561

วันที่ : 24 พ.ค. 2561 09:00

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าการแอ่นตัว(FWD) ในพื้นที่แขวงทางหลวงจันทบุรี

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 13:30

กลุ่มพัฒนาบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าดัชนีความขรุขระ(IRI) ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทเลิงนกทา

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 11:00

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าดัชนีความขรุขระ(IRI) ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 10:45

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้ออกสำรวจค่า IRI .ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทระนอง

วันที่ : 23 พ.ค. 2561 10:30

สำนักบำรุงทาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ออกสำรวจค่า IRI ที่แขวงทางหลวงชนบทยโสธร

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 13:30

สำนักบำรุงทาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ออกสำรวจค่าIRI ที่แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ

วันที่ : 22 พ.ค. 2561 13:30

กลุ่มพัฒนาบริหารงานบำรุง ได้สำรวจค่าดัชนีความขรุขระ (IRI) ที่จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 14:15

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าความขรุขระ IRI ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 10:00

กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าการแอ่นตัว FWD ในพื้นที่จังหวัดตราด

วันที่ : 18 พ.ค. 2561 09:30

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางจัดประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ

วันที่ : 07 ก.พ. 2561 15:15

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดเลย

วันที่ : 24 ม.ค. 2561 12:00

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 08 ม.ค. 2561 08:45

ข่าวทั้งหมด
 

 

 

 

home