ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ บนถนนสาย สค.1018

วันที่ : 26 ม.ค. 2559 15:45

คณะข้าราชการสำนักบำรุงทางเข้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

วันที่ : 14 ม.ค. 2559 09:30

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่และรับพรจากท่ารองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายกฤชเทพ สิมลี)

วันที่ : 14 ม.ค. 2559 09:15

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นประธานส่งมอบเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะชนิดเคลื่อนที่ให้กับหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 08 ม.ค. 2559 11:15

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่แด่ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 08 ม.ค. 2559 11:00

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่แด่ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 08 ม.ค. 2559 10:45

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง

วันที่ : 07 ม.ค. 2559 16:30

สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ บนถนนสาย สค.2055

วันที่ : 04 ม.ค. 2559 14:45

สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ บนถนนสาย ปท.3028 และ ปท.3015

วันที่ : 04 ม.ค. 2559 14:30

วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหญ่

วันที่ : 05 ม.ค. 2559 14:45

วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหญ่

วันที่ : 05 ม.ค. 2559 14:45

วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหญ่

วันที่ : 05 ม.ค. 2559 14:30

วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบารุงทางบรรยายอบรมหลักสูตร “การบริการงานหมวดบารุงทางหลวงชนบท”

วันที่ : 08 ธ.ค. 2558 09:45

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักบำรุงทาง

วันที่ : 30 พ.ย. 2558 09:30

ข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทางรับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 13 ปี

วันที่ : 12 ต.ค. 2558 12:30

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางพร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมแสดงความยินดีแด่นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 11 ต.ค. 2558 19:15

สำนักบำรุงทางประชุมผู้ควบคุมงาน

วันที่ : 07 ต.ค. 2558 14:00

สำนักบำรุงทางร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครประชาสัมพันธ์การใช้กฎหมายและแจ้งเตือนผู้กระทำผิดที่รุกล้ำเขตทาง

วันที่ : 15 ก.ย. 2558 14:15

สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

วันที่ : 15 ก.ย. 2558 14:15

รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานควบคุม ดูแล รักษาทางหลวงฯ

วันที่ : 15 ก.ย. 2558 11:30

ข่าวทั้งหมด
 

home