ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง และ นายกิตติ มโนคุ้น ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริการและจัดการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย 09/19/2018 - 10:30
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2561 09/19/2018 - 10:00
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เป็นประธานในการประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายการควบคุมงานในปีงบประมาณ2562 09/13/2018 - 10:30
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 26/2561 09/12/2018 - 09:15
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561 08/08/2018 - 09:30
นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561 08/06/2018 - 11:00
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 20/2561 08/02/2018 - 15:45
นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 08/02/2018 - 15:00
นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่2/2561 08/02/2018 - 14:45
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 28 กรกฎาคม 2561 08/02/2018 - 14:45
กิจกรรมรวมพลคนทำดี ปันน้ำใจให้สังคม สำนักบำรุงทางได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบ จัดหาอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการและสูงอายุ 08/02/2018 - 14:30
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 08/02/2018 - 14:15
ตรวจติดตามพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 08/02/2018 - 14:00
ผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้วสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2561 08/01/2018 - 11:30
นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะ เข้าร่วมระชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2561 07/21/2018 - 12:15
ประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทางและการออกแบบโครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกล(Mechanistic Design)ครั้งที่1/2561 07/20/2018 - 08:30
ประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทางและการออกแบบโครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกล#กบท. 07/18/2018 - 13:45
ประชุมการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยายสุโขทัย 07/10/2018 - 09:15
ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 07/10/2018 - 09:15
ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและระดับยุทธศาสตร์ 06/28/2018 - 10:00

Pages