ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางจัดประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ 02/07/2018 - 15:15
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดเลย 01/24/2018 - 12:00
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561 01/08/2018 - 08:45
การประชุมผู้ควบคุมงาน และถ่ายทอดนวัตกรรม 12/15/2017 - 14:30
สำนักบำรุงทางร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต ทดลองใช้สี Color Cement ทาสีราวสะพาน 11/13/2017 - 12:45
สำนักบำรุงทางจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2561 11/08/2017 - 16:00
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางจัดประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมควบคุมงานปีงบประมาณ 2561 10/19/2017 - 08:30
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม เพื่อรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 10/18/2017 - 13:45
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซี่ยนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560 10/03/2017 - 10:00
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทร่วมประชุมการจัดการความเสี่ยง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 10/02/2017 - 09:30
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 09/26/2017 - 16:45
สำนักบำรุงทางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย" 09/20/2017 - 14:45
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 และ 2561 09/08/2017 - 12:30
วิศวกรใหญ่ฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางร่วมประชุมจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายชล 08/17/2017 - 09:45
สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถนนสาย ลป.2016 08/07/2017 - 07:30
สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในเขตพื้นที่กระบี่ 08/06/2017 - 15:15
สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในพื้นที่เชียงใหม่ 08/06/2017 - 14:30
การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 08/06/2017 - 14:45
สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร"บริหารงานหมวดฯ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา 07/28/2017 - 09:45
สำนักบำรุงทางจัดกิจกรรม 5 ส. 07/03/2017 - 07:00

Pages