ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
ประชุมคณะทำงานปรับปรุงขับเคลื่อนและประชาสัมพันธ์ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี(พ.ศ.2561-2580) ครั้งที่1/2561 #กบท. 06/04/2018 - 11:30
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางพร้อมด้วยหัวหน้าชุดและทีมงานสำรวจ เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับโครงการจ้างเหมาบำรุงทางสายหลักปีงบประมาณ2561 05/24/2018 - 09:15
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางพร้อมด้วยคณะเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่11/2561 05/24/2018 - 09:00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าการแอ่นตัว(FWD) ในพื้นที่แขวงทางหลวงจันทบุรี 05/23/2018 - 13:30
กลุ่มพัฒนาบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าดัชนีความขรุขระ(IRI) ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทเลิงนกทา 05/23/2018 - 11:00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าดัชนีความขรุขระ(IRI) ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี 05/23/2018 - 10:45
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ได้ออกสำรวจค่า IRI .ในพื้นที่แขวงทางหลวงชนบทระนอง 05/23/2018 - 10:30
สำนักบำรุงทาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ออกสำรวจค่า IRI ที่แขวงทางหลวงชนบทยโสธร 05/22/2018 - 13:30
สำนักบำรุงทาง โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง ออกสำรวจค่าIRI ที่แขวงทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ 05/22/2018 - 13:30
กลุ่มพัฒนาบริหารงานบำรุง ได้สำรวจค่าดัชนีความขรุขระ (IRI) ที่จังหวัดอุบลราชธานี 05/18/2018 - 14:15
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าความขรุขระ IRI ในพื้นที่จังหวัดชุมพร 05/18/2018 - 10:00
กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง เข้าสำรวจค่าการแอ่นตัว FWD ในพื้นที่จังหวัดตราด 05/18/2018 - 09:30
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางจัดประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ 02/07/2018 - 15:15
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดเลย 01/24/2018 - 12:00
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561 01/08/2018 - 08:45
การประชุมผู้ควบคุมงาน และถ่ายทอดนวัตกรรม 12/15/2017 - 14:30
สำนักบำรุงทางร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต ทดลองใช้สี Color Cement ทาสีราวสะพาน 11/13/2017 - 12:45
สำนักบำรุงทางจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2561 11/08/2017 - 16:00
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางจัดประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมควบคุมงานปีงบประมาณ 2561 10/19/2017 - 08:30
การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม เพื่อรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 10/18/2017 - 13:45

Pages