ข่าวกิจกรรม

แบบฟอร์มสำรวจมิติ

แบบประเมินราคางานบำรุง

แบบฟอร์มจัดส่งรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานจัดตั้งหน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่

คู่มือและวิธีการใช้งาน(VDO) Mobile Application

รองปลัดกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)

ประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมา 2561 และมอบนโยบายการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562

แบบฟอร์มประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ, แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกดี่ยวกับการเลือกตั้ง

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว

ประชุมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท

วศญ. วิศว์ รัตนโชติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561/2562 ของ สทช.ที่ 14 (กระบี่)

วศญ.วิศว์ รัตนโชติ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561/2562 ของ สทช.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการติดตั้งสะพานเบลีย์ พื้นที่ประสบอุทกภัยจ. ประจวบคีรีขันธ์ ของ วศญ.วิศว์

ประชุมติดตามและตรวจราชการหน่วยงานในกำกับพื้นที่ สทช. ที่15

แบบฟอร์มเล่มรายงานและตัวอย่าง (สำหรับผู้รับจ้าง)

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 8/2561

นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ พร้อมด้วยนายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่าแห่งชาติครั้งที่ 1/2561

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง และ นายกิตติ มโนคุ้น ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริการและจัดการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2561

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เป็นประธานในการประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายการควบคุมงานในปีงบประมาณ2562

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 26/2561

Pages