ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางจัดประชุมหารือติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจ

วันที่ : 07 ก.พ. 2561 15:15

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ จังหวัดเลย

วันที่ : 24 ม.ค. 2561 12:00

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 08 ม.ค. 2561 08:45

การประชุมผู้ควบคุมงาน และถ่ายทอดนวัตกรรม

วันที่ : 15 ธ.ค. 2560 14:30

สำนักบำรุงทางร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิต ทดลองใช้สี Color Cement ทาสีราวสะพาน

วันที่ : 13 พ.ย. 2560 12:45

สำนักบำรุงทางจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสำหรับปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 08 พ.ย. 2560 16:00

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางจัดประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมควบคุมงานปีงบประมาณ 2561

วันที่ : 19 ต.ค. 2560 08:30

การอำนวยความสะดวกด้านคมนาคม เพื่อรองรับประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

วันที่ : 18 ต.ค. 2560 13:45

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซี่ยนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560

วันที่ : 03 ต.ค. 2560 10:00

ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทร่วมประชุมการจัดการความเสี่ยง ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ : 02 ต.ค. 2560 09:30

นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ : 26 ก.ย. 2560 16:45

สำนักบำรุงทางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย"

วันที่ : 20 ก.ย. 2560 14:45

วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 และ 2561

วันที่ : 08 ก.ย. 2560 12:30

วิศวกรใหญ่ฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางร่วมประชุมจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายชล

วันที่ : 17 ส.ค. 2560 09:45

สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถนนสาย ลป.2016

วันที่ : 07 ส.ค. 2560 07:30

สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในเขตพื้นที่กระบี่

วันที่ : 06 ส.ค. 2560 15:15

สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในพื้นที่เชียงใหม่

วันที่ : 06 ส.ค. 2560 14:30

การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ : 06 ส.ค. 2560 14:45

สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร"บริหารงานหมวดฯ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา

วันที่ : 28 ก.ค. 2560 09:45

สำนักบำรุงทางจัดกิจกรรม 5 ส.

วันที่ : 03 ก.ค. 2560 07:00

ข่าวทั้งหมด
 

 

home