ขนาดตัวอักษร :
รูปแบบธีม :
  • Black/White
  • White/Black
  • Yellow/Blue
  • Standard

Current Theme: Standard

ภาษา :
  • English
  • ภาษาไทย

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง และ นายกิตติ มโนคุ้น ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริการและจัดการถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:30

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2561

วันที่ : 19 ก.ย. 2561 10:00

ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เป็นประธานในการประชุมผู้ควบคุมงานเพื่อเตรียมความพร้อมและมอบนโยบายการควบคุมงานในปีงบประมาณ2562

วันที่ : 13 ก.ย. 2561 10:30

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 26/2561

วันที่ : 12 ก.ย. 2561 09:15

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท เข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2561

วันที่ : 08 ส.ค. 2561 09:30

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2561

วันที่ : 06 ส.ค. 2561 11:00

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 20/2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 15:45

นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 15:00

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทางเข้าร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่2/2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:45

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 28 กรกฎาคม 2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:45

กิจกรรมรวมพลคนทำดี ปันน้ำใจให้สังคม สำนักบำรุงทางได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์สมทบ จัดหาอุปกรณ์ สำหรับผู้พิการและสูงอายุ

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:30

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:15

ตรวจติดตามพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

วันที่ : 02 ส.ค. 2561 14:00

ผู้แทนสำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้วสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2561

วันที่ : 01 ส.ค. 2561 11:30

นายธนิต วิทยเมธ ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะ เข้าร่วมระชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2561

วันที่ : 21 ก.ค. 2561 12:15

ประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทางและการออกแบบโครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกล(Mechanistic Design)ครั้งที่1/2561

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

ประชุมการจัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกสายทางและการออกแบบโครงสร้างทางด้วยวิธีเชิงกล#กบท.

วันที่ : 18 ก.ค. 2561 13:45

ประชุมการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยายสุโขทัย

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 09:15

ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 10 ก.ค. 2561 09:15

ผอ.กลุ่มบำรุงทาง พร้อมคณะเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมเชิงนโยบายและระดับยุทธศาสตร์

/sites/maintenance.drr.go.th/files/News-RMN.pdf

วันที่ : 28 มิ.ย. 2561 10:00

ข่าวทั้งหมด
 

 

 

 

home