ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานเป็นประธานการประชุมติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงาน/ผลเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 และ 2561 09/08/2017 - 12:30
วิศวกรใหญ่ฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางร่วมประชุมจัดทำแผนงานแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสายชล 08/17/2017 - 09:45
สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนในพื้นที่จังหวัดลำปาง ถนนสาย ลป.2016 08/07/2017 - 07:30
สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในเขตพื้นที่กระบี่ 08/06/2017 - 15:15
สำนักบำรุงทางสำรวจการแอ่นตัวของถนนและถ่ายทอดความรู้ให้ผู้สนใจในพื้นที่เชียงใหม่ 08/06/2017 - 14:30
การประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการบริหารจัดการน้ำ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 08/06/2017 - 14:45
สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร"บริหารงานหมวดฯ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จังหวัดสงขลา 07/28/2017 - 09:45
สำนักบำรุงทางจัดกิจกรรม 5 ส. 07/03/2017 - 07:00
สำนักบำรุงทางจัดกิจกรรม "รวมพลคนทำดี ปันน้ำใจให้สังคม" 06/29/2017 - 10:15
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางเป็นประธานประชุมผู้ควบคุมงาน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 06/26/2017 - 11:45
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางพร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมประชุมติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.) 06/26/2017 - 11:00
สำนักบำรุงทางร่วมกับกรมทางหลวงชนบทประชุมการรับตรวจประเมินรางวัล PMQA 06/15/2017 - 11:45
สำนักบำรุงทางร่วมกับกรมทางหลวงชนบทประชุมซักซ้อมการรับตรวจประเมินรางวัล PMQA 06/15/2017 - 11:30
หน่วยเฉพาะกิจสำนักบำรุงทาง ร่วมตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ ถนนนครอินทร์ 06/09/2017 - 16:30
การตรวจติดตามเส้นทางแนวถนนคันกั้นน้ำ พื้นที่จังหวัดปทุมธานี 06/01/2017 - 11:15
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง พร้อมด้วย ผอ.กพบ., ผอ.กบท. ร่วมกับวิศวกรใหญ่ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานพื้นที่ สทช.ที่ 5, 6 และ 15 05/09/2017 - 11:30
วิศวกรใหญ่ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชบา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 03/27/2017 - 11:00
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้แทนจากกรมพัฒนาชนบท ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02/20/2017 - 08:15
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการส่งมอบเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ให้กับหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท 02/06/2017 - 10:15
ท่านรองอธิบดี พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบและติดตั้งสะพานเหล็ก ณ มลรัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา 01/30/2017 - 15:00

Pages