ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
วิศวกรใหญ่ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาผักตบชบา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 03/27/2017 - 11:00
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคเป็นวิทยากรฝึกอบรมให้กับผู้แทนจากกรมพัฒนาชนบท ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 02/20/2017 - 08:15
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานการส่งมอบเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ให้กับหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท 02/06/2017 - 10:15
ท่านรองอธิบดี พร้อมด้วยข้าราชการจากสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมศึกษาดูงานและประชุมเกี่ยวกับเทคโนโลยีการออกแบบและติดตั้งสะพานเหล็ก ณ มลรัฐนิวเจอร์ซี่ สหรัฐอเมริกา 01/30/2017 - 15:00
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยคณะปลัดและข้าราชการกระทรวงคมนาคม ร่วมประชุมเพื่อรายงานผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 01/30/2017 - 10:00
วิศวกรใหญ่ฯ พร้อมด้วยคณะฯเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามความเสียหายทางและสะพานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร และประจบคีรีขันธ์ 01/20/2017 - 15:45
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางและผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในกทม.และปริมณฑล ลงพื้นที่หมวดบำรุงทางกัลปพฤษ์, นครอินทร์, ราชพฤกษ์ และชัยพฤกษ์ พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นกำลังใจเนื่องในโอกาสปีใหม่ พ.ศ. 2560 01/16/2017 - 11:30
วิศวกรใหญ่ฯ และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์งานทางและสะพาน ตรวจเยี่ยมสถานีตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะ บนถนนสาย สค.2055 01/12/2017 - 10:00
ท่านอธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคใต้ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับประชาชน 01/11/2017 - 07:30
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางพร้อมคณะ ลงพื้นที่หน่วยบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และอุ่นใจในการเดินทางให้ประชาชน 01/06/2017 - 09:30
สำนักบำรุงทางจัดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากประชาชน บนถนนสาย นภ.3037 และ นภ.3038 เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2559 11/25/2016 - 09:00
สำนักบำรุงทางร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร 15 วัน 10/28/2016 - 12:45
สำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมนานาชาติด้านถนนในเขตเอเซีย ระหว่างวันที่ 16-20 ตุลาคม 2559 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 10/21/2016 - 08:00
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงชนบท พร้อมทั้ง นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง และเจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนพร้อมใจลงนามถวายความอาลัย 10/18/2016 - 19:00
นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางเป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงานปี 2559 ของแต่ละกลุ่มงานในสังกัดสำนักบำรุงทาง และมอบนโยบายการปฏิบัติงานปี 2560 10/13/2016 - 12:30
เจ้าหน้าที่สำนักบำรุงทาง พร้อมใจกันทำกิจกรรม 5 ส. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 09/26/2016 - 13:15
วิศวกรใหญ่ฯ เป็นประธานการประชุมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงานในสังกัดสำนักบำรุงทาง 09/26/2016 - 13:15
วิศวกรใหญ่ลงพื้นที่ตรวจสอบสะพานในสายทาง ฉช.3020 09/23/2016 - 18:15
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอาคารโรงซ่อมเครื่องจักรกลฯ ในพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ 08/31/2016 - 13:15
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. ในพื้นที่หมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ 08/28/2016 - 09:30

Pages