ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 4/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) 08/18/2016 - 12:30
สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 3/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา) 08/18/2016 - 12:15
สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 2/2559 ณ แขวงบำรุงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 08/18/2016 - 12:15
สำนักบำรุงทางจัดอบรมหลักสูตร "การพิสูจน์ทราบเขตทางแะการกำกับควบคุมน้ำหนักบรรทุก" รุ่นที่ 1/2559 ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) 08/18/2016 - 12:15
วิศวกรใหญ่ฯ เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทการรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ 08/11/2016 - 15:15
ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาคลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการนำรถกระเช้าขนาดใหญ่มาใช้ตรวจสอบสะพาน ถนนสาย สห.3026 08/11/2016 - 15:15
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 08/08/2016 - 12:15
สำนักบำรุงทางทดสอบใช้รถกระเช้าตรวจสอบสภาพสะพานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 07/29/2016 - 12:15
ประชุมผู้ควบคุมงาน โดยมีนายกล้าหาญ ทารักษา ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทาง เป็นประธานการประชุม 07/28/2016 - 09:45
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 07/22/2016 - 13:15
สำนักบำรุงทางจัดประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร กรมทางหลวงชนบท ปีงบประมาณ 2559 07/13/2016 - 13:15
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน แขวงทางหลวงชนบทลพบุรี และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ 06/29/2016 - 09:30
ประชุมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/2559 โดยมีนายชูชัย พนัสอัมพร วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญด้านอำนวยความปลอดภัยเป็นประธานการประชุม 06/22/2016 - 13:30
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) 06/17/2016 - 09:15
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 06/17/2016 - 09:00
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 06/17/2016 - 08:30
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 06/07/2016 - 09:00
สำนักบำรุงทางร่วมประชุม การประกันคุณภาพ 06/01/2016 - 14:00
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทเลย 06/01/2016 - 14:00
คณะอนุกรรมการฯ คณะที่ 1 ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 05/24/2016 - 09:00

Pages