ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
สำนักบำรุงทางและสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนาร่วมศึกษาดูงานวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ 05/18/2016 - 13:30
สำนักบำรุงทางถ่ายทอดความรู้การสำรวจชั้นดินฯ 05/03/2016 - 18:00
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 05/03/2016 - 09:30
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลเอกลักษณ์ทาง ทช. แขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 05/03/2016 - 09:30
สำนักบำรุงทางถ่ายทอดความรู้เรื่อง Pavement In Place Recycling แก่บุคลากรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 05/03/2016 - 09:30
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์ ทาง ทช. ขทช.ชัยภูมิ 04/08/2016 - 13:45
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจเยี่ยมสำนักงานแขวงทางหลวงชนบทตรัง 04/01/2016 - 11:45
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามผลดำเนินงานของ สทช.ที่ 14 (กระบี่) 04/01/2016 - 11:30
วิศวกรใหญ่ฯ ตรวจติดตามและประเมินผลเอกลักษณ์ ทาง ทช. ขทช.สุรินทร์ 03/29/2016 - 17:00
สำนักบำรุงทางร่วมกับสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา จัดอบรมแนวทางควบคุมการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง ผิวทางปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติขึ้น ณ ห้องประชุม ขทช.ปราจีนบุรี 03/08/2016 - 22:00
สำนักบำรุงทางร่วมกับสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา จัดอบรมแนวทางควบคุมการก่อสร้าง/ซ่อมบำรุง ผิวทางปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติขึ้น ณ ห้องประชุม สทช.ที่ 7 02/29/2016 - 09:00
สบร.+สวว. อบรมแนวทางควบคุมการก่อสร้างซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสทช.ที่ 16 (กาฬสินธุ์) 02/20/2016 - 22:45
สบร.+สวว. อบรมแนวทางควบคุมการก่อสร้างซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ณ ห้องประชุมสทช.ที่ 3 (ชลบุรี) 02/20/2016 - 22:15
สบร.+สวว. อบรมแนวทางควบคุมการก่อสร้างซ่อมบำรุงผิวทางปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ ณ ห้องประชุมคุณากูลสวัสดิ์ 02/20/2016 - 22:00
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักบำรุงทางเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 02/15/2016 - 15:45
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 (กระบี่) 02/15/2016 - 15:30
สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ บนถนนสาย สค.1018 01/26/2016 - 15:45
คณะข้าราชการสำนักบำรุงทางเข้าสวัสดีปีใหม่แด่ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง 01/14/2016 - 09:30
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่และรับพรจากท่ารองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (นายกฤชเทพ สิมลี) 01/14/2016 - 09:15
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลางเป็นประธานส่งมอบเครื่องชั่งน้ำหนักยานพาหนะชนิดเคลื่อนที่ให้กับหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะของกรมทางหลวงชนบท 01/08/2016 - 11:15

Pages