ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่แด่ท่านรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 01/08/2016 - 11:00
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่แด่ท่านอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 01/08/2016 - 10:45
วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพานนำข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทาง สวัสดีปีใหม่วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง 01/07/2016 - 16:30
สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ บนถนนสาย สค.2055 01/04/2016 - 14:45
สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่ จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ บนถนนสาย ปท.3028 และ ปท.3015 01/04/2016 - 14:30
วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหญ่ 01/05/2016 - 14:45
วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหญ่ 01/05/2016 - 14:45
วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลปีใหญ่ 01/05/2016 - 14:30
วิศวกรใหญ่รักษาราชการแทนผู้อานวยการสานักบารุงทางบรรยายอบรมหลักสูตร “การบริการงานหมวดบารุงทางหลวงชนบท” 12/08/2015 - 09:45
การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์ภายในสำนักบำรุงทาง 11/30/2015 - 09:30
ข้าราชการในสังกัดสำนักบำรุงทางรับโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น ในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 13 ปี 10/12/2015 - 12:30
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางพร้อมข้าราชการในสังกัดร่วมแสดงความยินดีแด่นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 10/11/2015 - 19:15
สำนักบำรุงทางประชุมผู้ควบคุมงาน 10/07/2015 - 14:00
สำนักบำรุงทางร่วมกับแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาครประชาสัมพันธ์การใช้กฎหมายและแจ้งเตือนผู้กระทำผิดที่รุกล้ำเขตทาง 09/15/2015 - 14:15
สำนักบำรุงทางบูรณาการร่วมกับจังหวัดทหารบกร้อยเอ็ด จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ 09/15/2015 - 14:15
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ประชุมการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานควบคุม ดูแล รักษาทางหลวงฯ 09/15/2015 - 11:30
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจเยี่ยม ขทช.บุรีรัมย์ 09/01/2015 - 08:15
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจเยี่ยม บทช.ประโคนชัย 08/31/2015 - 18:00
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจเยี่ยม บทช.สีคิ้ว 08/31/2015 - 17:15
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ขทช.สุโขทัย 08/28/2015 - 14:30

Pages