ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ขทช.พิษณุโลก 08/26/2015 - 10:30
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามเอกลักษณ์ทาง ทช. ณ ขทช.เพชรบูรณ์ 08/26/2015 - 10:15
สำนักบำรุงทางตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร ถนนสาย สฎ.3012 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 08/19/2015 - 15:15
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศว์ รัตนโชติ) เข้าร่วมประชุมและศึกษาดูงานการจัดระบบการขนส่งรถโดยสาธารณะในเขตจังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2558 08/17/2015 - 17:00
สำนักบำรุงทางจัดประชุมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ที่จังหวัดกาญจนบุรี 08/15/2015 - 08:15
สบร.เข้าร่วมรายการ "ทช.หมอทาง" เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2558 08/12/2015 - 07:30
สำนักบำรุงทางจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและร่วมปล่อยปูม้าคืนสู่ทะเลที่ปากน้ำปราณ 08/04/2015 - 16:30
สำนักบำรุงทางร่วมกับ สทช.ที่ 4 (เพชรบุรี) และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์งานบำรุงทางหลวงชนบท 08/04/2015 - 16:15
สบร. ร่วมกับ สทช.ที่ 2 (สระบุรี) จัดอบรมการเก็บข้อมูลสะพานโดยใช้ Tablet 08/03/2015 - 12:00
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศวร์ รัตนโชติ) ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ถนนสาย นภ.3038 07/29/2015 - 12:45
สำนักบำรงทางประชุมผู้ควบคุมงานโครงการบำรุงรักษาทางและโครงการถนนดีทั่วไทย เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2558 07/29/2015 - 12:45
สำนักบำรุงทางเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2558 07/28/2015 - 07:30
รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ (นายวิศวร์ รัตนโชติ) ประชุมติดตามการดำเนินงานของสำนักบำรุงทาง 07/16/2015 - 10:45
นายมานพ สุสิงห์ รองอธิบดีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดตั้งและบริหารบุคคลศูนย์บำรุงทางหลวงชนบท 07/10/2015 - 18:45
สบร.จัดอบรมการสำรวจและประมาณราางานซ่อมบำรุงทาง 06/29/2015 - 16:15
สบร.ประชุมหารือเตรียมความพร้อมงานบำรุงปกติ ปี 2559 06/29/2015 - 15:15
ผส.บร.ประชุมหารือการกำหนดแนวทางการออกแบบป้ายและตกแต่งสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตปริมณฑล 06/25/2015 - 08:45
สำนักบำรุงทางร่วมกับทหารจากกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จัดตั้งหน่วยชั่งน้ำหนักเคลื่อนที่ บนถนนสาย สค.1018 06/24/2015 - 09:00
ผส.บร.ตรวจสอบสภาพความเสียหายของสายทางบนถนนสาย ตง.4008 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 06/23/2015 - 15:15
ผส.บร.ตรวจเยี่ยม ขทช.พัทลุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 06/23/2015 - 15:15

Pages