ข่าวกิจกรรม

หัวข้อข่าว วันที่
ผส.บร.ตรวจเยี่ยม บทช.ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2558 06/23/2015 - 14:45
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางตรวจข้อร้องเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย จังหวัดพัทลุง 06/23/2015 - 08:30
สำนักบำรุงทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรบนถนนสาย ศก.5009 06/22/2015 - 15:00
สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานครเข้าหารือรักษาการวิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท กรณีขอปรับปรุงพื้นที่ใต้สะพานพุทธ-ปกเกล้า 06/19/2015 - 14:45
คณะเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงประเทศซูดาน ศึกษาดูงานการบริหารงานบำรุงสะพานของกรมทางหลวงชนบท 06/19/2015 - 13:45
สำนักบำรุงทางถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรให้กับเจ้าหน้าที่จากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดสิงห์บุรี บนถนนสาย นว.4043 06/16/2015 - 13:30
สำนักบำรุงทางถ่ายทอดความรู้เรื่องการตรวจสอบประสิทธิภาพเครื่องจักรกับเจ้าหน้าที่ สทช.ที่ 18 และ เจ้าหน้าที่จาก อปท. นครปฐม ณ ถนนสาย นฐ.5056 06/16/2015 - 13:15
หน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักบรรทุกชั่วคราวบนถนนสาย สบ.3021 06/16/2015 - 13:00
หน่วยตรวจสอบน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่ร่วมกับจังหวัดทหารบกสระบุรีจัดตั้งด่านชั่งน้ำหนักบรรทุกชั่วคราวบนถนนสาย สบ.3021 06/16/2015 - 12:45
ผู้บริการกรมทางหลวงชนบท Morning Brief ณ สำนักบำรุงทาง 06/03/2015 - 20:45
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล 05/26/2015 - 08:00
สำนักบำรุงทางร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย จัดการประชุมสัมมนาถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรของกรมทางหลวงชนบท 05/20/2015 - 15:00
ผส.บร.ลงพื้นที่ตรวจติดตามงานก่อสร้างถนนสาย สต.3018 05/20/2015 - 15:00
ผส.บร.ประชุมร่วมรับฟังการรายงานแผน/ผลความก้าวหน้าของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) 05/20/2015 - 14:45
สำนักบำรุงทางประชุมผู้ควบคุมงาน และร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "การออกแบบงานทาง" 05/12/2015 - 11:00
ผส.บร.รักษาการวิศวกรใหญ่ ตรวจติดตามงานบำรุงรักษาทางและสะพาน ถนนสาย กจ.3001 05/12/2015 - 11:00
ผส.บร.รักษาการวิศวกรใหญ่ ตรวจติดตามงานบำรุงรักษาทางและสะพาน ถนนสาย พบ.4030 05/11/2015 - 11:00
ผส.บร.รักษาการวิศวกรใหญ่ ตรวจติดตามงานซ่อมบำรุงทาง ถนนสาย รบ.1010 05/11/2015 - 10:45
ตรวจติดตามบริหารจัดการน้ำ กาญจนบุรี 05/12/2015 - 09:30
อวยพรปีใหม่ไทยแด่ผู้บริหารสำนักบำรุงทาง 04/10/2015 - 10:00

Pages