รายงานสถานการณ์อุทกภัย

ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

...

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2558

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 24 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 19 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 7 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 5 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 3 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2557