นายสมศักดิ์ ธรรมจารุสิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, September 26, 2017 - 16:45
จังหวัด: 
สำนักบำรุงทาง
Deploy: 
ใช่