ผู้อำนวยการกลุ่มบำรุงทางเป็นผู้แทนกรมทางหลวงชนบทเข้าร่วมพิธีเปิดงานวันจัดการภัยพิบัติของอาเซี่ยนและวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2560

info_teaser: 

วันที่: 
Tuesday, October 3, 2017 - 10:00
จังหวัด: 
สำนักบำรุงทาง
Deploy: 
ใช่