กลุ่มพัฒนาบริหารงานบำรุง ได้สำรวจค่าดัชนีความขรุขระ (IRI) ที่จังหวัดอุบลราชธานี

info_teaser: 

วันที่: 
Friday, May 18, 2018 - 14:15
จังหวัด: 
สำนักบำรุงทาง
Deploy: 
ใช่