นายวรพงษ์ หร่ายเจริญ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2561

info_teaser: 

วันที่: 
Wednesday, September 19, 2018 - 10:00
Deploy: 
ไม่ใช่