แบบฟอร์มประกาศกำหนดสถานที่ปิดประกาศ, แบบกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกดี่ยวกับการเลือกตั้ง

info_teaser: 

วันที่: 
Friday, February 15, 2019 - 14:45
จังหวัด: 
สำนักบำรุงทาง
Deploy: 
ไม่ใช่