Menu
home
>>
ดำเนินการตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปัจจุบันของสะพานในสายทาง รย.3013

วันที่ 23 มกราคม 2563 กลุ่มบำรุงสะพานในเขตชุมชนในภูมิภาค ได้เข้าดำเนินการตรวจสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกปัจจุบันของสะพานในสายทาง รย.3013 (ส.16+326) อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ด้วยเครื่องตรวจสอบโครงสร้างสะพานแบบไม่ทำลาย (Non – destructive Testing) สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสริมกำลังรับน้ำหนักของสะพานในสายทางดังกล่าวที่กรมฯอยู่ระหว่างดำเนินโครงการขยายความกว้างผิวจราจรเพื่อรองรับการจราจรและการขนส่งสินค้าที่เพิ่มมากขึ้น #กบช.

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, เมฆ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, หน้าจอ และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ น้ำ

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content