Menu
home
>>
สำนักบำรุงทางร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการเฝ้าระวัง

สำนักบำรุงทาง ร่วมรณรงค์ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาตามมาตรการเฝ้าระวัง พร้อมป้องกันการแพร่ระบาดจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยมีการจัดตั้งเจลสำหรับล้างมือตามอาคารต่างๆ ทำความสะอาดฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องทำงาน โต๊ะประชุม และเพิ่มรอบในการทำความสะอาดบริเวณภายในสำนักงาน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, รองเท้า และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม

Scroll Up Skip to content