Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด

(3 ก.พ. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) นายก้องพิภพ อารยรัศรี รักษาการผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 16 พร้อมคณะ ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการฯ ปัจจุบันการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยโครงการก่อสร้างฯ จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ว่าที่พันตรี ศุภฤกษ์ กล้าชาญชัย นายช่างโยธาชำนาญงาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจติดตามโครงการก่อสร้างถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี จ.ร้อยเอ็ด

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content