Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในสังกัดสำนักบำรุงทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564

(15 เม.ย. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” คมนาคมเน้นให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน โดยมี นายคุณามาศ พันธุเตชะ วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญฯ และผู้อำนวยการกลุ่มงาน ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบท สำนักบำรุงทาง ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงานในภาพรวม
ในการนี้วิศวกรใหญ่ฯ ได้เน้นย้ำเรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 และรถตรวจการออกลาดตระเวนเป็นระยะ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการสัญจร รองรับการเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร ของประชาชนในช่วงเทศกาล หากเกิดอุบัติเหตุให้รายงานไปที่ศูนย์อำนวยความปลอดภัย 1146 สำนักอำนวยความปลอดภัย โดยด่วน พร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานในช่วงวันหยุดยาว
ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามเส้นทางเลี่ยงหรือแจ้งเหตุ ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดตามได้ที่ www.drr.go.th, Facebook กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และ Twitter กรมทางหลวงชนบท

วศญ.ตรวจเยี่ยมหมวดบำรุงทางหลวงชนบท ในสังกัดสำนักบำรุงทาง

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content