Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยฯ สายด่วน 1146.

(15 เม.ย. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) พร้อมคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยทางหลวงชนบท 1146 เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
ทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้รายงานอุบัติเหตุบนโครงข่ายทางหลวงชนบทให้ทันท่วงที รวมถึงให้รวบรวมสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลส่งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 (ศปถ.) และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังเพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชน

วศญ.ตรวจเยี่ยมศูนย์ความปลอดภัยฯ สายด่วน 1146

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content