Menu
home
>>
วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท ประชุมหารือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

(12 พ.ค. 64) นายวิศว์ รัตนโชติ วิศวกรใหญ่กรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน) ประชุมหารือแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนสายทางหลวงชนบท รย.3013 แยก ทางหลวงหมายเลข 331 – 319 อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียน ฝุ่นละอองในพื้นที่ก่อสร้าง ป้ายจราจร ไฟฟ้าแสงสว่าง และเร่งรัดผลการดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยมีนายวิษณุ เพชรวีระ วิศวกรโยธาชำนาญการ (หัวหน้าโครงการฯ) สำนักก่อสร้าง รายงานผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ประชุมผ่าน Application Zoom ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 7 อาคาร 2 กรมทางหลวงชนบท

รทช.ประชุมแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนโครงการก่อสร้างถนนสาย รย.3013

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content