Menu
home
>>
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง วิศวกร และ นายช่างโยธา

สำนักบำรุงทางขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง วิศวกร และ นายช่างโยธา

**วันและเวลาในการสอบสัมภาษณ์จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง ทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้สมัครให้ไว้**

หรือ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารงานบำรุง (จิรายุ) โทร.02-551-5223 หรือ 02-551-5207

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้รอสัมภาษณ์

 

อื่นๆ

Scroll Up Skip to content