Menu
home
>>
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทางประชุมมอบนโยบายตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักบำรุงทาง
วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น.
ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง (นายพิชิต หุ่นศิริ) ประชุมมอบนโยบายตามโครงสร้างการแบ่งงานภายในสำนักบำรุงทางที่ปรับปรุงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและนโยบายของอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และกระทรวงคมนาคม โดยมี ผอ.กลุ่ม/ส่วน และข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมธารสิทธิ์พงษ์ อาคาร 2 ชั้น 3 กรมทางหลวงชนบท

Scroll Up Skip to content