Menu
home
>>
รทช.ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท

รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท (5 พ.ค. 65) นายไกวัลย์ โรจนานุกูล รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ประชุมชี้แจงแนวทางการบรรจุโครงข่ายทางหลวงชนบท เพื่อติดตามแนวทางการบรรจุสายทางให้เป็นโครงข่าย ถนนโครงการหลวง/โครงการพระราชดำริ ถนนที่ดำเนินการ และพิจารณาความเหมาะสม ถนนคันคลองผันน้ำ ถนนกรมชลประทาน โดยมีนายพิชิต หุ่นศิริ ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง และผู้แทนสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น สำนักกฎหมาย กองแผนงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 กรมทางหลวงชนบท ทั้งนี้มีนายฐิติกร โพธิ์ศรีบิ้ง วิศวกรชำนาญการสำนักบำรุงทาง เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และประชุมผ่าน Application Zoom ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง

Scroll Up Skip to content