Menu
home
>>
ข่าวกิจกรรม

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการฟื้นฟูถนนทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติสาย อย.6057 บ้านรอซีดี – บ้านม้า อำเภอลาดบัวหลวง, บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) และคณะ ลงพื้นที่ตรวจการดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนสาย อย.5034 แยก ทช.อย.3006 – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

รูปประจำเรื่องมาตรฐาน

(31 ส.ค. 66) สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับสถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการอบรมสัมมนาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ใช้งานระบบในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศการบริหารจัดการที่ดินในเขตทางหลวง ของกรมทางหลวงชนบท

อื่นๆ

วันที่ 19 ก.ค. 2566 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ประชุมติดตามโครงการปรับปรุงยกระดับคุณภาพการให้บริการถนนราชพฤกษ์ เพื่อพัฒนาเมืองให้น่าอยู่และยั่งยืน ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 อาคาร 1 กรมทางหลวงชนบท

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนน​ ถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.4019 แยก ทล.3499 – บ้านวังมะละกอ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงานปรับปรุงทางแยกเป็นผิวจราจรคอนกรีต งานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ชร.1023 สาย จ3 ผังเมืองรวมเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์บริเวณหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวงแหวนอุตสาหกรรม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

7 ก.ค. 66 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เป็นประธานการประชุมโครงการบำรุงถนนสาย สพ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองหลอด อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

7 ก.ค.66 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เป็นประธานการประชุมโครงการก่อสร้างถนนสาย นย.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 305 – บ้านบางน้ำเปรี้ยว อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

7 ก.ค.66 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) เป็นประธานการประชุมติดตามโครงการบำรุงถนนสาย สบ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2248 – บ้านวังม่วง อำเภอมวกเหล็ก,วังม่วง จังหวัดสระบุรี

นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างงานบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ปจ.2027 แยก ทล.33 – บ้านหนองคล้า อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

4 ก.ค. 66 นายพิชิต หุ่นศิริ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ด้านบำรุงทาง) ประชุม​ติดตามโครงการ​ก่อสร้าง​สาย นม.2039 แยก ทล.24 – บ้านท่าช้าง ตำบล​หนองยาง อำเภอ​เฉลิมพระเกียรติ​ จังหวัด​นครราชสีมา​

Scroll Up Skip to content